Wymiana młodzieży.

W dniach 17. – 21.09.2018 r. odbyła się w Werneuchen (w Niemczech) wymiana młodzieży. Spotkanie uczniów miało na celu pogłębienie istniejących już od dłuższego czasu (od 1999 r.) przyjacielskich kontaktów między naszą a Szkołą Europejską w Werneuchen.

Szczególnie chodziło o to, aby poprzez pobyt w niemieckich rodzinach polscy uczniowie poznali codzienne życie tychże rodzin i co za tym idzie, aby w ten sposób zostały przezwyciężone istniejące uprzedzenia. Urozmaicony program oferował możliwości przeżycia nowych doświadczeń zarówno w czasie wolnym od zajęć szkolnych, jak również podczas nauki w szkole.

Bilans pięciu wspólnie spędzonych dni można określić jako bardzo udany. Przyjazne przyjęcie polskich uczniów przez niemieckie rodziny umożliwiło nawiązanie partnerskich kontaktów pomiędzy młodzieżą z obu krajów. Młodzież z naszej szkoły pomagała przy przygotowaniach poszczególnych punktów programu i bardzo starała się spędzać możliwie dużo czasu ze swoimi gospodarzami.

Jako główne punkty programu, które najbardziej się podobały, wymieniono: zwiedzanie Berlina, wycieczkę do Eberswalde, warsztaty taneczne.

We wszystkich kolejnych punktach programu brali udział wspólnie polscy i niemieccy uczniowie i doprowadziło to do integracji. Szczególnie pozytywnie ocenili uczniowie obu stron wspólne przeżycia w rodzinach, ale także na wycieczkach.

Pragniemy również nadmienić, iż wymiana ta została zorganizowana przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia Polskich Gmin Euroregionu Pomerania, ze środków Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

Reasumując, dzięki bardzo dobrze przeprowadzonemu projektowi, zadowoleniu polskich i niemieckich uczniów, obserwujemy w naszej szkole duże zainteresowanie wymianą. Z tego też powodu spotkania uczniów będą nadal kontynuowane, co uważamy za nasz największy sukces.

Anna Nieroda-Kowal