Literatura polska po 1918 roku.

Rok 2018 dla nas Polaków  to przede wszystkim rok stulecia odzyskania niepodległości. Z uwagi na ten jubileusz w naszej szkole podejmowane są różne inicjatywy patriotyczne. Wśród nich znalazł się projekt adresowany dla uczniów klas gimnazjalnych pt.: Literatura polska po 1918 roku. Celem działań uczniów jest  pogłębienie wiedzy na temat dorobku literackiego naszego kraju po odzyskaniu niepodległości aż po dzień dzisiejszy z podziałem na:

  • poezję ( II semestr roku szkolnego 2017/2018)
  • prozę (I semestr roku szkolnego 2018/2019).

W przedsięwzięcie zaangażowało się 13 uczniów, którzy samodzielnie gromadzili informacje na temat polskich poetów, studiowali tomiki poezji, interpretowali i analizowali wybrane wiersze. Efekty swojej pracy zaprezentowali w wybranej przez siebie formie. W ten sposób zgromadziliśmy:

  • 7 referatów,
  • 2 plakaty,
  • 4 prezentacje multimedialne.

W swoich pracach uczniowie przedstawili twórczość Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Juliana Tuwima, Leopolda Staffa i ks. Jana Twardowskiego. Niektóre prace gimnazjalistów można podziwiać na wystawie w sali języka polskiego gimnazjum i w załącznikach do  artykułu.

K. Bieć