Egzamin na Kartę Rowerową

Jak co roku w czerwcu, klasy czwarte przystąpiły do egzaminu na Kartę Rowerową. Na zajęciach technicznych w drugim półroczu uczniowie przyswajali wiedzę niezbędną do zaliczenia samodzielnego i bezpiecznego korzystania z rowerów w ruchu drogowym. Po przyswojeniu wiedzy teoretycznej pani Iwona Gliczyńska przeprowadziła test z teorii, a następnego dnia odbył się egzamin z jazdy na rowerze na torze przeszkód, imitującym „miasteczko rowerowe”. Najważniejszymi manewrami były lewoskręt i omijanie przeszkód, jazda po ósemce i slalomem, ustępowanie pierwszeństwa oraz włączanie się do ruchu z drogi podrzędnej.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzili: panie Iwona Gliczyńska, Sabina Grela oraz wychowawcy klas.

Uczniom, którzy zdobyli swoje pierwsze „Prawo Jazdy” gorąco gratulujemy.
Iwona Gliczyńska i Sabina Grela