63 DRUŻYNA HARCERSKA „SZARE SZEREGI” im. HENRYKA KOŃCZYKOWSKIEGO ps. „HALICZ” w Dziwnowie

63 Drużyna Harcerska powstała w listopadzie 2015 r. Po ciężkiej i wytrwałej pracy harcerzy, Komendant Hufca Ziemi Wolińskiej nadał jej numer i nazwę, a w czerwcu 2016 r. przyznał prawo noszenia zaszczytnego imienia Bohatera- harcerza Szarych Szeregów, powstańca warszawskiego, kapitana Armii Krajowej- Henryka Kończykowskiego ps. „Halicz”.


Od początku swojego istnienia drużyna realizuje cele i zadania związane z:
– braterstwem
– służbą harcerską i wolontariatem
– patriotyzmem i historią Polski
– metodyką i treściami harcerskimi.
Harcerze uczestniczą w uroczystościach środowiskowych i gminnych. Jako wolontariusze zabezpieczają co roku Bieg „Tropem Wilczym” w Międzyzdrojach oraz Bieg Powstania Warszawskiego w Warszawie. Podczas corocznych obchodów 1 Sierpnia wystawiają warty w Muzeum Powstania Warszawskiego, przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz w innych, ważnych miejscach stolicy. Towarzyszą Prezydentowi RP oraz innym osobistościom podczas uroczystości państwowych. Co roku biorą udział w Rajdzie im. cichociemnego majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, który odbywa się w Bełżycach i jest trwałym elementem łączącym pokolenia. Spotykają się z weteranami oraz wspierają ich działania. Współpracują z Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu, Grupą Historyczną „Zgrupowanie Radosław”, innymi organizacjami, szkołami i drużynami harcerskimi, noszącymi imiona harcerzy Szarych Szeregów oraz żołnierzy Armii Krajowej.
W tym roku szkolnym, po raz trzeci, drużyna przekazała władzom i mieszkańcom gminy Dziwnów Betlejemskie Światło Pokoju, które odbiera od zaprzyjaźnionych harcerzy z Międzyzdrojów.
Obozy letnie i zimowe harcerze spędzają w Warszawie i w Bieszczadach. Przyszłoroczny obóz letni planowany jest w Górach Stołowych.
Bierzemy także udział we wspólnych zlotach organizacji harcerskich oraz w złazach zaprzyjaźnionego Kręgu Seniorów Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP, które co roku odbywają się w Dziwnówku.
Z okazji 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100- lecia Związku Harcerstwa Polskiego, w maju tego roku braliśmy udział w projekcie historyczno- edukacyjnym, a w sierpniu wyruszamy na Zlot ZHP do Gdańska. Podsumowaniem tych działań będzie udział w X Festiwalu Filmowym „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” w Gdyni.
Organizujemy wieczornice oraz spotkania historyczne z ciekawymi ludźmi oraz Przyjaciółmi naszej drużyny.
Uczestniczymy w harcerskich kursach doskonalących, projektach edukacyjno- historycznych; zdobywamy sprawności i stopnie harcerskie. Większość członków drużyny zakończyła już pierwszą próbę harcerza i złożyła Przyrzeczenie Harcerskie na sztandar Batalionu AK „Zośka” . Doskonalimy wiedzę i umiejętności z musztry i łączności (we współpracy z wojskiem), samarytanki, topografii oraz innych narzędzi harcerskich..
Jesteśmy bardzo rozśpiewaną drużyną, co jest zauważalne podczas licznych spotkań  w kręgu innych drużyn czy weteranów. Czytamy dużo książek z zakresu skautingu oraz historii.
Spotykamy się na zbiórkach zastępów i drużyny w soboty, w godzinach 17.00- 19.00. Jesteśmy podzieleni na 5 zastępów, noszących imiona kompanii, plutonów i drużyn Batalionu „Zośka”: MACIEK, RUDY, GIEWONT, ZOŚKA, DYSK.
Czerpiemy ideały oraz wzorce zachowań i postaw od harcerzy Szarych Szeregów.
Posiadamy własny proporzec ufundowany przez Przyjaciela naszej drużyny, naszywkę drużyny umieszczaną na lewym rękawie munduru harcerskiego oraz harcerską, pamiątkową odznakę Batalionu „Zośka”, która wręczana jest z legitymacją tym harcerzom, którzy złożą przyrzeczenie na wierność ideałom i tradycjom Zośkowców.

Na dzień 1 czerwca 2018 r. stan  63 Drużyny Harcerskiej „Szare Szeregi” wynosi 30 osób.

CZUWAJ !

Beata Jabłonowska- Naumuk, drużynowa