„Przyjaźń przez naukę” – Cambridge English Penfriends

Projekt językowy “Przyjaźń przez naukę” – Cambridge English Penfriends realizowany jest w naszej szkole od października 2017 r. Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu umiejętności posługiwania się językiem angielskim, motywowanie uczniów do nauki, a także nawiązanie przyjaźni z uczniami z innych krajów.

Projekt wspierany jest przez Cambridge English Language Assessment i polega na wymianie korespondencji z uczniami z całego świata, dla których język angielski jest językiem obcym. Pozwala to uczniom doskonalić sprawności językowe, poznać nową kulturę i zwyczaje, a także zaprzyjaźnić się ze swoimi zagranicznymi rówieśnikami.

Uczniowie klas V oraz II i III gimnazjalnych od kilku już miesięcy korespondują z nowymi kolegami i koleżankami z Hiszpanii, Turcji oraz Argentyny. Łącznie napisaliśmy i wymieniliśmy ponad 100 listów. Uczniowie kontaktują się ze sobą również poprzez media społecznościowe, na bieżąco wymieniając się informacjami, wrażeniami i co najważniejsze posługując się językiem angielskim.

Koordynatorka projektu, Anna Bojzan