Dzień Języków Obcych

„ With languages, you are at home anywhere.”  (Edmund de Waal)

„Znając języki wszędzie czujesz się jak u siebie w domu.”

W celu promocji wiedzy językowej 29 maja br.  został zorganizowany Szkolny Dzień Języków Obcych. Podczas tego przedsięwzięcia uczniowie klas VI, VII oraz II i III gimnazjalnych wykazywali się znajomością zarówno języka angielskiego jak i języka niemieckiego. Do zadań klas należało nauczenie Pani dyrektor oraz wychowawców  żartobliwych zdań w języku Szekspira i Goethego. Uczniowie uczyli się również angielskich idiomów oraz niemieckich zwrotów. Podczas finału wytypowani reprezentanci zdobywali punkty dla swoich klas odpowiadając na pytania sprawdzające wiedzę językową oraz rozpoznając charakterystyczne dla danego obszaru językowego postaci oraz  utwory muzyczne.  Po wykonaniu wszystkich przewidzianych zadań nastąpiło podsumowanie   i wyłoniono zwycięską klasę. Największą wiedzą językową i informacjami krajo/kulturoznawczymi angielskiego i niemieckiego obszaru językowego wykazała się klasa III a gimnazjalna.

Łukasz Dymerski i Olek Nowakowski przygotowali również scenkę i w bardzo humorystyczny sposób przedstawili nam naukę języka angielskiego. Natomiast kilku uczniów klas III zaprezentowało zmontowane przez siebie filmiki, będące podsumowaniem przeprowadzonej przez nich sondy ulicznej. Zadaniem uczniów było sprawdzenie poziomu znajomości języków obcych wśród mieszkańców Dziwnowa, jak również wśród uczniów naszej szkoły.

Podsumowując, Dzień Języków Obcych okazał się ciekawym przedsięwzięciem, rozbudzającym zainteresowania oraz motywującym do nauki języków obcych , które należy  z pewnością powtórzyć.

Wszystkim zaangażowanym uczniom bardzo dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.

Organizatorki: Anna Bojzan, Beata Kowalska, Anna Nieroda-Kowal