Adopcja ucznia

273 dzieci z Kenii może się uczyć dzięki Adopcji Ucznia, którą kieruje z ramienia Sióstr Felicjanek w naszej Diecezji Szczecińsko- Kamieńskiej s. Agnieszka Piątkowska. Cieszymy się, że Lilian Muthomi jest jedną z nich. Zapraszam do gazetki szkolnej, na której umieszczone są listy od Lilian. Przesłała Agnieszka Dzięcioł