HISTORIA JEST WAŻNA

  Z wielką przyjemnością informuję uczniów klas IV-tych i V-tych SP w Dziwnowie, że w dniu 25 maja( piątek) odbędzie się 1-wszy  szkolny konkurs historyczny dla uczniów klas IV, V właśnie, pod hasłem HISTORIA JEST WAŻNA

Kiedy?  25 maja 2018r.

Gdzie ? w gabinecie historii

Uczniowie klas IV-tych przystąpią do konkursu na trzeciej godzinie lekcyjnej.

Uczniowie klas V-tych przystąpią do konkursu na czwartej godzinie lekcyjnej.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Tematyka konkursu nie wykracza poza program nauczania dla poszczególnych klas.
  2. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas IV, V.
  3. Konkurs ma charakter indywidualny, uczestniczą w nim uczniowie
  z poszczególnych klas.
  4. Cele konkursu :
  –    rozbudzanie zainteresowań historią jako nauką ułatwiającą lepsze rozumienie  świata, ludzi i siebie,
  –    poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury  europejskiej,
  –    uczenie  współzawodnictwa,
  –    kształcenie umiejętności historycznych,
  – kształtowanie postaw patriotycznych.
 2. Konkurs przebiegać będzie następująco:

– Uczniowie rozwiążą test składający się z zadań zamkniętych i otwartych,
a następnie otrzymają następujące  nagrody:

– Uczeń, który otrzyma największą ilość punktów, uzyska tytuł
”  Mistrza Historii” odpowiednio klas IV lub V oraz dyplom uczestnictwa,

-II miejsce obliguje do przyznania tytułu „znawcy historii” oraz dyplom uczestnictwa,

III miejsce obliguje do przyznania tytułu „mały historyk” oraz dyplom uczestnictwa,

– zdobywcy kolejnych miejsc otrzymają dyplomy uczestnictwa, bez dodatkowych tytułów,

– za zdobycie pierwszego miejsca uczeń otrzyma celującą ocenę (czerwoną)

-za zdobycie drugiego miejsca uczeń otrzyma ocenę celującą (zieloną)

-za zdobycie trzeciego miejsca uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą  (zieloną)

– pozostali uczestnicy konkursu otrzymają ocenę bardzo dobrą  (niebieską)

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI  28 MAJA NA APELU

konkurs przygotowała i przeprowadzi
nauczycielka historii-Renata Włodarczyk/Kronia

powodzenia