Łyżwiarstwo na lekcjach wf

Prawdziwa zima tego roku ścisnęła mrozem i sypnęła śniegiem dopiero w lutym. Na dwóch połączonych lekcjach wychowania fizycznego wykorzystaliśmy tę zimową aurę do odwiedzin lodowiska. Klasa V a i VI a chodzą ze mną każdej zimy, a w tym roku były już wiele razy, ale dla klas czwartych była to wspaniała klasowa przygoda, ponieważ jeszcze nigdy nie były na lekcjach wychowania fizycznego na lodowisku. Okazało się, że wszystkie dzieci, które uczę dobrze radzą sobie na łyżwach. Kilkoro uczniów z klas czwartych ma problemy z samodzielną jazdą i podstawowymi elementami łyżwiarskimi. Podczas lekcji na lodowisku uczniowie mieli możliwość poznania rozgrzewki łyżwiarskiej, doskonalenia jazdy w przód i po wirażu, nauki jazdy przekładanką i w tył. Nauczyli się wielu nowych zabaw na lodzie – jazdy w parach, trójkach, w młynku i pociągu, slalomem, po wirażach i na jednej nodze, wyścigów, berka i tańców.
Oprócz umiejętności jazdy na łyżwach uczniowie nauczyli się, że kilkustopniowy mróz podczas wykonywania ruchu nie musi być nieprzyjemny, a hartuje organizm. A lekcje wychowania fizycznego nie muszą być monotonne, bo można rozwijać swoje zainteresowania w różnych sportowych dziedzinach.
Sabina Grela