Spotkanie z poezją

Spotkanie z poezją Karola Wojtyły – JPII. Bardzo ważną rolę w życiu Karola Wojtyły, a później JPII odegrała twórczość literacka. Tak kiedyś pisał nasz ukochany papież – ,,Słowo niesie myśl i słowo zobowiązuje do myśli”. JPII to artysta słowa, poeta – zawsze świadomy ważności, wartości i siły słowa.

Dnia 16.11.2017r.  w ramach projektu ,,W Hołdzie Wielkiemu  Papieżowi Św. JPII” . odbyło się spotkanie z Jego poezją w którym wzięły udział klasy piąte. Uczniowie czytali i recytowali wiersze tego wielkiego Polaka oraz śpiewali piosenki o treści religijnej jak również o samym papieżu. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i przyjemnej atmosferze. W spotkaniu z poezją JPII uczestniczyła pani dyrektor Monika Hołdyńska za co bardzo serdecznie dziękujemy. Teresa Winiarska August Wolniakowski.