Podziękowanie

Jedynie prawdziwy człowiek

zauważy potrzeby innego człowieka.

Jedynie człowiek wielkiego serca

wyciągnie doń pomocną dłoń.”

Za pomoc i życzliwość okazaną przy organizacji obchodów

70-lecia Szkoły Podstawowej
im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie i Dnia Edukacji Narodowej

 z całego serca DZIĘKUJĘ:

Pani Aleksandrze Udycz, Pani Monice Strzałkowskiej, Pani Karolinie
Sadurskiej-Zych, Pani Iwonie Malinowskiej, Pani Karolinie Kozłowskiej, Pani Agnieszce Rzepce oraz gościnnie Pani Justynie Hołdyńskiej za przygotowanie dekoracji sali gimnastycznej z okazji 70-lecia Szkoły;

Pani Mirosławie Romańczyc, Panu Bogusławowi Romańczycowi, Panu Zenonowi Kozłowskiemu, Pani Ewie Trzebińskiej-Brzezińskiej, Panu Sławomirowi Czubakowi, Panu Zenonowi Nowakowi, Panu Jackowi Klimeckiemu za przygotowanie dekoracji i oprawy muzycznej na hali widowiskowo-sportowej;

Pani Renacie Klimeckiej, Pani Annie Krzewinie-Pelasik, Pani Kamili Bieć,
Pani Renacie Łapce, Pani Annie Wesołowskiej za przygotowanie części artystycznej, sztandaru i prowadzenie uroczystości;

Pani Bożenie Dudce, Pani Małgorzacie Szymańskiej, Pani Agacie Trojak, Pani Teresie Winiarskiej, Panu Augustowi Wolniakowskiemu, Pani Małgorzacie Janawie, Pani Beacie Jabłonowskiej-Naumuk, Pani Renacie Łapce, Pani Małgorzacie Szumnej, Pani Agnieszce Dzięcioł, Pani Iwonie Gliczyńskiej, Pani Annie Bojzan, Pani Sabinie Greli za dekorację szkoły;

Pani Aleksandrze Sosnowskiej, Pani Janinie Porzych, Pani Bogusławie Szelidze,
Pani Bogusławie Cieślak, Pani Marzannie Kotowskiej, Pani Barbarze Kubickiej, Panu Jarosławowi Brońkowskiemu, Panu Markowi Ziębie za przygotowanie szkoły
do uroczystości.

 

Z wyrazami szacunku

                                                                                                              Dyrektor Szkoły

                                                                                          Monika Hołdyńska

Dziwnów, 13.10.2017 r.