Wykaz podręczników dla klas I – VII

obowiązujący  w Szkole Podstawowej w Dziwnowie

w roku szkolnym 2017/2018

zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej

w dniu 13. 06. 2017 r.

Podręczniki w Roku Szkolnym 2017/2018