Karta Rowerowa

Jak co roku, uczniowie klas czwartych w drugim półroczu przystępowali do egzaminu uprawniającego do samodzielnego poruszania się po ulicach rowerem. Egzamin poprzedzały zajęcia teoretyczne z bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzone przez panią Miłkę Romańczyc na lekcjach techniki, a umiejętności praktyczne jazdy rowerowej, na lekcjach wf oraz zajęciach SKS przez panią Sabinę Grela. Z obu klas czwartych wszyscy uczniowie zaliczyli jazdę na rowerze z zachowaniem zasad ruchu drogowego, jedna osoba nie przystąpiła do egzaminu. Egzaminowani musieli zademonstrować jazdę po ósemce, lewoskręt, włączenie się do ruchu, jazdę z omijaniem przeszkód oraz po wąskim torze.

Test teoretyczny sprawdzał znajomość przepisów i zasad bezpiecznego korzystania z dróg publicznych. Cztery osoby nie przyswoiły podstawowej wiedzy i będą przystępowały do egzaminu teoretycznego po wakacjach.

Sabina Grela, Mirosława Romańczyc,