Korowód rowerowy

Papież – Św. JPII jest postacią, która inspiruje wszystkich do działania. On sam był dla nas autorytetem – jako nauczyciel i wychowawca. Wszystko co robił w swoim życiu, robił to w sposób wyjątkowy. Mówił to czym żył, żył tak jak głosił i może dlatego w sposób szczególny kochała go młodzież. Był również najbardziej wysportowanym papieżem. Doceniał sportowców i ich wysiłek. Często powtarzał : ,,Sport budzi miłość do życia, uczy ofiarności, szacunku, odpowiedzialności, pozwalając należycie docenić wartość każdego człowieka”. Dnia 25.04.2017r. w ramach Projektu Edukacyjno – Wychowawczego ,, W Hołdzie Wielkiemu Papieżowi Św. JPII” po raz kolejny odbył się ,,Korowód Rowerowy”, w którym brali udział uczniowie klas IV-VI . Korowód na czele z ks. proboszczem A. Misiem ,ks. kapelanem Z. Sodzawicznym  przejechał ulicami naszego miasta. Miejscem docelowym był Kompleks Sportowo – Widowiskowy im. JPII. Pod tablicą upamiętniającą jego nazwę zapalono znicze,  odmówiono modlitwę , a ks. Andrzej dokonał poświęcenia rowerów. Poprzez stworzenie i realizację Projektu pragniemy bardziej, zwłaszcza tym najmłodszym przypomnieć wielkie dzieło JPII, którego w sposób szczególny jesteśmy spadkobiercami. Honorowy patronat nad całością Projektu objęli Burmistrz Dziwnowa Pan Grzegorz Jóźwiak i ks. Andrzej Miś.  W tym roku szkolnym w ramach Projektu odbył się już: konkurs ,,Różaniec Światłem Życia”, spotkanie z poezją K. Wojtyły – JPII, Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, Kolędnicy w naszej Szkole, koncert kolęd i pastorałek, koncert pieśni religijnej – poświęcony Papieżowi, konkurs na palmę wielkanocną. W dalszej realizacji Projektu na ten rok szkolny planowany jest Festiwal Piłki Nożnej im. JPII, dzień koszulki klubowej, mistrzostwa szkoły ,,Kamień, Papier, Nożyce”, wyjazd do AWSD w Szczecinie na ,, Dzień Otwartej Bramy”. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Korowodu. Nasze podziękowania kierujemy również na ręce Pani Dyrektor Barbary Brzozowskiej, która zawsze nas wspiera w różnych inicjatywach i przedsięwzięciach.  Nie sposób zapomnieć o tych, którzy zabezpieczali nasz przejazd – o Policji, Straży Miejskiej, pracownikach obsługi SP , panu R. Wolniakowskim – dziękujemy.  

Teresa Winiarska i August Wolniakowski.

P4250007 P4250016 P4250019 P4250022 P4250025 WP_20170425_10_17_21_Pro WP_20170425_10_17_25_Pro