Dzień Języków Obcych

IMG_7197 (1)„Wie viele Sprachen du sprichst, sooft mal bist du Mensch.” (J.W. Goethe)

„Iloma językami władasz, tylekroć jesteś człowiekiem“

W celu promocji wiedzy językowej 4 kwietnia br.  został zorganizowany Dzień Języków Obcych. Podczas tego przedsięwzięcia uczniowie rozwiązywali test wiadomości językowo-kulturowych (dotyczył zarówno języka angielskiego jak i języka niemieckiego).  Do zadań klas należało także nauczenie wybranych pracowników szkoły  żartobliwych zdań, odnoszących się do ich pracy. Uczniowie uczyli się również angielskich i niemieckich łamaczy językowych, a także poznawali przysłowia. Podczas finału wytypowani reprezentanci zdobywali punkty dla swoich klas rozpoznając charakterystyczne budowle, utwory muzyczne, czy próbując smakołyków z krajów anglo i niemieckojęzycznych. Po wykonaniu wszystkich przewidzianych zadań nastąpiło podsumowanie i wyłoniono zwycięską klasę. Największą wiedzą językową i informacjami krajo/kulturoznawczymi angielskiego i niemieckiego obszaru językowego wykazała się klasa VI b.

Reasumując, Dzień Języków Obcych okazał się ciekawym przedsięwzięciem, motywującym do nauki języków obcych, które należy z pewnością powtórzyć.

Organizatorki: Anna Bojzan, Beata Kowalska, Anna Nieroda-Kowal

P4030006 (1) P4030008 (1) P4030011 (1) P4030014 (1) P4030015 (1) P4030016 (1) P4030024 (1)

IMG_7186 (1) IMG_7189 (1) IMG_7191 (1) IMG_7195 (1) IMG_7199 (1) IMG_7200 (1) IMG_7202 (1)

IMG_7204 (1)