Szkolny Związek Sportowy

4 listopada w Warszawie odbył się XII SEJMIK SZKOLNEJ KULTURY FIZYCZNEJ pod tytułem „SZKOLNE KLUBY SPORTOWE – STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU”,  której organizatorem był Szkolny Związek Sportowy. Uczestnikami byli nauczyciele wychowania fizycznego, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządu terytorialnego. Zaproszonych gości przywitał Prezes Szkolnego Związku Sportowego Adam Szymczak.
Pierwszym prelegentem był Jan Widera, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Następnie głos zabrał prof. Rajmund Tomik, AWF Katowice. W Dalszej kolejności wystepowali: Lech Szardziej, dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Białymstoku, Robert Karlik,dyrektor Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej, Tomasz Cygal, nauczyciel wychowania fizycznego Liceum Ogólnokształcącego nr III we Wrocławiu, Urszula Ewartowska, dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie i prof. Tomasz Frołowicz, AWFiS Gdańsk.

W kolejnym dniu (5.11.2016 r) odbył się XVI Krajowy Zjazd Delegatów Szkolnego Związku Sportowego. Jako osoba będąca we władzach Związku zostałem delegatem na Zjazd Krajowy. Nowym Prezesem szkolnego Związku Sportowego został Grzegorz Janik. Ukończył studia na Wydziale Nauczycielskim Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego i dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku. Jest prezesem klubu Energetyk ROW Rybnik. W latach 2002–2005 zasiadał w sejmiku śląskim.
Na zdjęciach uczestnicy  XVI Krajowego Zjazdu Delegatów Szkolnego Związku Sportowego:  od lewej : August Wolniakowski, Marcin Kuduk, Bartosz Bieńkowski, Eugeniusz Kuduk, Zbigniew  Bieć  i Jacek Stefański.
Prelegenci szczególną uwagę zwrócili na:
„złoty wiek rozwojowy”  (klasy I-III) – dyrektorzy szkół nie zwracają odpowiedniej uwagi na wychowanie fizyczne – plan lekcji powinien uwzględniać obłożenie sali gimnastycznej,
– zajęcia sportowe powinny być na początku zajęć  (pierwsza, druga godzina lekcyjna)  aby pobudzić organizm do wysiłku fizycznego i intelektualnego
Czwartki Lekkoatletyczne zostały bardzo skrytykowane za dublowanie zawodów sportowych – badania uzdolnień sportowych – promocja szkoły poprzez sport, zajęcia sportowe, poszerzenie oferty szkół- Dyrektorzy powinni zostać zaangażowani w sportowe życie szkół – ministerstwo nie powinno ingerować w to czy  uczeń trenujący w klubie  sportowym może reprezentować swoją szkołę – nauczyciel wychowania fizycznego i rodzic podejmuje decyzje czy dany uczeń będzie brał udział w zawodach – nauczyciel w-f powinien aktywnie brać udział w lekcjach – powinien być wzorem, autorytetem i na każdym kroku, w każdej dziedzinie to pokazywać.
Z niektórymi wypowiedziami nie zgadzam się . Inne są bardzo trafne i dobrze że ministerstwa odpowiedzialne za ten stan rzeczy dostrzegają problemy i próbują je rozwiązać. Chciałem zaprezentować tylko zdanie, opinię zaproszonych gości. Uważam że pod wieloma względami Nasza Szkoła dobrze prowadzi zajęcia dotyczące kultury fizycznej. Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach sportowych , widać w nich pasję, zaangażowanie i ten błysk w oku który pozwala mieć nadzieję że mogą osiągnąć spory sukces sportowy. Jeśli tego nie osiągną to będą świadomymi uczestnikami lekcji wychowania fizycznego, zawodów sportowych czy chętnie wolny czas zagospodarują w sposób aktywny ruchowo.
Wyciągając wnioski , chciałbym zaproponować projekt „Złoty Wiek – Złote Dziecko” (klasy I-III)  który by ukierunkował, uporządkował pewne sfery dotyczące Kultury Fizycznej. W tym wieku  rozwojowym jest to bardzo istotne ze względu na to że bardzo łatwo tego młodego człowieka zniechęcić do sportu czy lekcji wychowania fizycznego. W tym najważniejszym okresie uczeń „wchłania” nawyki ruchowe najszybciej. Jest to element życia który ma niebagatelne znaczenie dla jego dalszego rozwoju . Ćwiczenia fizyczne mają ogromny wpływ również na rozwój umysłowy i intelektualny. Ludzie uprawiający sport żyją dłużej, są w lepszej kondycji psychofizycznej.  A uczeń dumny, zadowolony, szczęśliwy jest największą wartością współczesnego świata. My jako nauczyciele też wtedy jesteśmy dumni.

A.W.
dsc_2432-1