Festiwal Piłki Nożnej Im. Jana Pawła II

„OBY SPORT PROMOWAŁ RADOŚĆ ŻYCIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZDOLNOŚĆ DO POŚWIĘCEŃ I SZACUNEK DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA”

JAN PAWEŁ II

Dnia 24.05.2016 r. odbył się Festiwal Piłki Nożnej im. Jana Pawła w ramach Projektu Edukacyjno- Wychowawczego ,,W Hołdzie Wielkiemu Papieżowi – Polakowi Św. JPII”. Festiwal odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Dziwnów Pana Grzegorza Jóźwiaka oraz ks. Proboszcza Karola Wilczyńskiego.

Uczestniczyły w nim reprezentacje Przedszkola Publicznego „Promyk Słońca” i uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Dziwnowie. Turniej odbył się w hali widowiskowo – sportowej noszącej imię tego wielkiego Polaka.  Naszym celem było: kultywowanie i rozwijanie wiedzy o Janie Pawle II,poszukiwanie celów życiowych i wartości, kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji, rozwijanie pasji sportowych, popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci,krzewienie kultury fizycznej i sportu, gra fair play, rozwijanie kulturalnego dopingu, pomoc innym, integracja pomiędzy placówkami oświatowymi na terenie gminy, uczestnictwo rodziców w zajęciach dzieci, propagowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania, umiejętność zwyciężania i ponoszenia porażek, kształtowanie nawyków aktywnego i pożytecznego spędzania czasu, kształtowanie uczuć religijnych, wyeliminowanie agresji, złych emocji, wspomaganie pozytywnych emocji. Uroczystego otwarcia dokonał  Proboszcz parafii pw. św. Józefa w Dziwnowie ks.  Karol  Wilczyński. Po uroczystym  otwarciu nastąpiło losowanie drużyn biorących udział w Festiwalu. Były to te same zespoły, które wystąpią na EURO 2016. Grupę „polską” reprezentowało przedszkole a pozostałe drużyny – szkoła podstawowa. Mecze jednocześnie były rozgrywane na dwóch boiskach. Rywalizacja była bardzo zacięta i dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń. Każdy zespół grał z każdym, z podziałem na przedszkole i na szkołę podstawową. Po bardzo wyrównanej walce zwyciężyła Szwecja (III a), drugie miejsce przypadło Anglii (II b). Trzecie miejsce zajęła reprezentacja Hiszpanii (I c). W grupie przedszkolnej bezapelacyjne zwycięstwo odnieśli Niemcy, którzy wygrali wszystkie mecze. Drugie miejsce zajęła Polska, trzecie Ukraina. Życzylibyśmy  sobie, aby Polska drużyna również zajęła drugie miejsce dające awans do kolejnej rundy EURO 2016. Po rozegraniu wszystkich meczy nastąpiło wręczenie nagród. Zwycięskie drużyny otrzymały koszulki z logo imprezy, puchary, smycze, piłki plażowe, długopisy. Wszyscy uczestnicy otrzymali  smycze. Nagrody wręczali: Pani Joanna Piwińska i Przewodniczący RM Pan Piotr Sokół. Festiwal Piłki Nożnej im. Jana Pawła II zarówno w opinii dzieci i opiekunów był bardzo udaną imprezą , mającą na celu uhonorowanie pamięci o papieżu – patronie sportowców. Sam grał w piłkę nożną, pływał kajakiem, wędrował po górach, jeździł na nartach. Doceniał sportowców i ich wysiłek który pozwalał im zwyciężać. Często powtarzał : „ Sport budzi miłość do życia, uczy ofiarności, szacunku, odpowiedzialności, pozwalając należycie docenić wartość każdego człowieka”. Pragniemy serdecznie podziękować Panu Dariuszowi Bojzanowi za wspaniały słodki poczęstunek,  pracownikom MOSiK-u, którzy zawsze nas wspierają w różnych przedsięwzięciach i inicjatywach, Panu Burmistrzowi i radnym, którzy zaszczycili nas swoją obecnością oraz Pani dyrektor SP Barbarze Brzozowskiej.  Dziękujemy również za udział małym sportowcom , bez których nie udałoby się przeprowadzić tych wspaniałych zawodów.   Organizatorami i pomysłodawcami  Festiwalu byli Teresa Winiarska i August Wolniakowski.

zdjJPII16002 zdjJPII16003 zdjJPII16004 zdjJPII16005 zdjJPII16006 zdjJPII16007