Olimpusek

7.04.2016r – 18 uczniów naszej szkoły wzięło udział w ogólnopolskiej olimpiadzie OLIMPUSEK.

Olimpiada OLIMPUSEK polega na rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu poruszającego zagadnienia edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej. Sprawdziany obejmują zestaw 21 pytań zróżnicowanych w zależności od klasy. Sprawdziany zawierają pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

Oto przykładowe pytanie:
Z biegiem rzeki woda staje się:
chłodniejsza czy cieplejsza.
Czy węgorz odbywa regularne wędrówki.
M. Szumna