Już po sprawdzianie szóstoklasisty.

Uczniowie klas szóstych są prawdopodobnie  ostatnim rocznikiem, który 5 kwietnia 2016 roku pisał sprawdzian szóstoklasisty. Szóstoklasiści przygotowywali się do niego solidnie zarówno od strony edukacyjnej jak i emocjonalnej pod okiem nauczycieli i rodziców.                       Według uczniów sprawdzian nie był trudny i spodziewają się dobrych wyników.                               Jak napisali sprawdzian dowiedzą się 27 maja 2016 roku, kiedy to każdy uczeń otrzyma od dyrektora szkoły wyniki z części pierwszej, czyli z języka polskiego i matematyki, a także z części drugiej, czyli z języka angielskiego. Sprawdzianu nie można nie zdać.   Każdy uczeń,  który przystąpił do sprawdzianu, 24 czerwca 2016, na zakończenie roku szkolnego, otrzyma zaświadczenie o wynikach sprawdzianu  razem ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

PedagogP4080005 (1)