Braterstwo Pokoleń

warszawa_5_030Był to niezwykły czas spędzony w niezwykłym miejscach. Wyróżniający się harcerze 63 Drużyny Harcerskiej „Szare Szeregi” w Dziwnowie spędzili 5 wspaniałych dni w Nieujarzmionym i Niezwyciężonym MIEŚCIE, odwiedzając Bohaterów Powstańczej Warszawy: harcerkę Szarych Szeregów- druhnę Danutę Zdanowicz- Rossman (łączniczkę Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”) oraz harcerza i żołnierza Baonu Armii Krajowej „Zośka”- kapitana Henryka Kończykowskiego ps.”Halicz”, o imię którego walczy drużyna i na ręce którego 5 harcerzy złożyło historyczne przyrzeczenie o wierności ideałom i tradycjom „Zośkowców”. Podczas pobytu w Warszawie nie mogło także zabraknąć wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie goście z zagranicy zachwycali się mundurami harcerzy oraz odwiedzin na kwaterze Batalionu „Zośka” na Wojskowych Powązkach.

Dziękuję wszystkim, dzięki którym pobyt harcerzy w Warszawie był wspaniale zorganizowany oraz pełen niezapomnianych emocji i wrażeń: druhowi Radosławowi Łukaszewskiemu z Grupy Historycznej „Zgrupowanie RADOSŁAW” w Warszawie, druhowi Janowi Wawszczykowi z Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego, druhowi Jarosławowi Wróblewskiemu– autorowi „Zośkowca”- książki o naszym Bohaterze oraz panu Andrzejowi Kończykowskiemu- synowi „Halicza”. Serdecznie dziękuję panu Grzegorzowi Jóźwiakowi– Burmistrzowi Dziwnowa- za pomoc finansową, a pani Monice Kiersztyn– za wszelką pomoc i dokumentowanie chwil pięknych i ważnych.

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
Beata Jabłonowska-Naumuk, drużynowa

DSC_6313 DSC_6113 DSC_5949 DSC_5836