V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

WMTDay 2015pieczątka szkoły

111

 

Szanowni Rodzice,

nasza szkoła uczestniczy w akcji V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 25 września 2015 r. pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Program:

21-24.09.2015. Przypominamy sobie tabliczkę mnożeniaw domu, w szkole.

6·?=54

24:?=8

?:7=6

56=7·?

63:7=?

25.09.2015. Egzaminy z tabliczki mnożenia:

* Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.
Na przykład: „””””””””””””””””””””””””””””

* Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł
MT EXPERT.

* W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po
1 godzinie.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!

Więcej informacji: www.wmtday.org.

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

Koordynatorzy lokalni:                                              Dyrektor:

Janina Ławrynowicz-Wiśniewska                         Barbara Brzozowska

Anna Wesołowska