Jesteśmy Bezpieczną Szkołą – otrzymaliśmy Honorowy Certyfikat.

W piątek, 19 czerwca, odbyła się w Szczecinie uroczystość wręczenia Honorowych Certyfikatów Bezpiecznej Szkoły.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nasza Szkoła otrzymała to zaszczytne wyróżnienie w gronie 27  najlepszych szkół wszystkich poziomów, które przedstawiły najciekawszą propozycję w zakresie bezpieczeństwa.

Przez cały rok szkolny 2014/2015 realizowaliśmy tematykę cyberprzemocy, agresji rówieśniczej, bezpiecznego Internetu na zajęciach lekcyjnych, zajęciach pozaszkolnych zebraniach z rodzicami i radach pedagogicznych. Zaangażowana była cała społeczność szkolna, rodzice, nauczyciele. W realizacji zdań wspierała nas Policja. Dużą pomoc otrzymaliśmy od Pana Burmistrza, bo dzięki dotacjom finansowym mogliśmy zrealizować wiele zamierzeń dotyczących obszaru bezpieczeństwa.

Dziękuję wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom za ogromny wkład pracy w realizację zadań, bo dzięki nim możemy poszczycić się Honorowym Certyfikatem , który otrzymaliśmy spośród 174 szkół, które brały udział w Programie. Certyfikat odbierały w imieniu szkoły Pani Dyrektor Barbara Brzozowska i pedagog szkolny, koordynator Programu.

Pedagog szkolny

Zdzisława Herezo – Kaznowska

132-323