Uczymy się udzielać pierwszej pomocy.

W poniedziałek do klas drugich przyszedł lekarz…, ale spokojnie nikomu nic się nie stało. Wizyta pana Przemysława Troszczyńskego związana była z cyklem zajęć o zdrowiu. Dzieci uczyły się udzielać pierwszej pomocy, miały okazję przećwiczyć swoje świeżo nabyte umiejętności na fantomie. Po szkoleniu przeprowadzonym przez pana doktora uczniowie są świadomi, jak ważne jest szybkie reagowanie, w sytuacjach, kiedy komuś dzieje się coś złego. Znają numery alarmowe i wiedzą, że natychmiastowa pomoc z ich strony może uratować komuś życie.

 Anna Krzewina-Pelasik, Ewa Trzebińska-Brzezińska

20150420_093047 (1) 20150420_093102 (1)