Ogłoszenie

Zapisy uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej

w Dziwnowie, odbędą się w terminie  od 01.03 do 31.03.2015 r.

w sekretariacie szkoły.

Dokumenty potrzebne przy zapisaniu uczniów :

odpis aktu urodzenia, zdjęcie ucznia i dowód osobisty rodzica.