Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego w I półroczu 2014/2015 ( od 3.11.2014 r.- 16.01.2015 r. )

Samorząd Uczniowski pracował wg wcześniej ustalonego kalendarza roku szkolnego, angażując się w przedsięwzięcia zapisane w planie pracy szkoły.

Po ustąpieniu poprzedniej Rady Uczniów, rozpisano wybory, które składały się z dwóch etapów:

1.- kampania wyborcza ( plakaty, hasła wyborcze, spotkania kandydatów z uczniami ),

2.- wybór kandydatów w klasach i tajne głosowanie na zebraniu wyborczym w dniu 12.11.2014 r., w wyniku którego powstała nowa Rada Uczniów.

Ukonstytuowały się również sekcje: kulturalno- rozrywkowa, akcji charytatywnych, wzajemnej pomocy oraz sekcja do spraw przestrzegania Statutu Szkoły Podstawowej w Dziwnowie i regulaminów szkolnych ( Rada Uczniów oraz sekcje Samorządu Uczniowskiego- załącznik nr 1 ).

W I półroczu uczniowie z Rady Uczniów:
– ufundowali upominki ( ołówki z gumką ) dla uczniów klas I z okazji uroczystości pasowania na ucznia
– zorganizowali zabawę andrzejkową ( zadbali o profesjonalny sprzęt, nagrania, prowadzili konkursy  i wróżby; działał także sklepik, którym zawiadował opiekun SU )
– wzięli udział w uroczystościach szkolnych i gminnych- Poczet Sztandarowy oraz przedstawiciele Rady Uczniów- z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Narodowego Święta Niepodległości
– byli odpowiedzialni za XV edycję akcji „Góra Grosza” na terenie szkoły ( zbiórka pieniędzy, segregowanie, liczenie i wysłanie pieniędzy do organizatora akcji ), która została zorganizowana  pod patronatem minister Edukacji Narodowej; zebrane fundusze Towarzystwo „Nasz Dom” przeznacza  na rodzinne domy dziecka
– zorganizowali świąteczne akcje charytatywne na rzecz wychowanków z Domu Dziecka w Wisełce: zbiórka odzieży, butów, zabawek, gier, środków czystości osobistej oraz sprzedaż sianka na stół Wigilijny z przeznaczeniem zebranych środków na potrzeby dzieci z Wisełki.

Dziękuję uczniom za zaangażowanie i życzę wytrwałości w dalszej pracy; nauczycielom dziękuję za wsparcie i wszelką pomoc.

 Beata Jabłonowska- Naumuk opiekun Samorządu Uczniowskiego

Załącznik nr 1

RADA UCZNIÓW:  Łukasz Dymerski– przewodniczący
Emilia Bieć– zastępca
 Aleksander Nowakowski– sekretarz
 Aleksandra Dzioch– skarbnik

Sekcja kulturalno- rozrywkowa: Amelia Franczak
Weronika Staszak
Piotr Wojtkiewicz
Zuzanna Pociask

Sekcja do spraw akcji charytatywnych:Oktawia Szymańska

Amelia Śmigielska
Marcelina Morga
Aleksandra Dzioch

Sekcja wzajemnej pomocy oraz sekcja do spraw przestrzegania Statutu SP w Dziwnowie                                            i regulaminów szkolnych:  Aleksander Nowakowski
Amelia Franczak
Mikołaj Wilczyński
Weronika Staszak