WIELCY KOMPOZYTORZY

W ramach trzyletniego projektu „Wielcy kompozytorzy”, odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy pod nazwą „Poznajemy Ludviga van Beethovena i jego dzieła muzyczne”. W przedsięwzięciu tym wzięło udział 6 uczniów, którzy odpowiadali na pytania zamknięte i otwarte zawarte w teście oraz wysłuchali 4 utworów kompozytora z zadaniem podania tytułu dzieła. Zgodnie z regulaminem konkursu uczestnicy uplasowali się na następujących miejscach:

I m. Emilia Bieć
II m. Aleksandra Dzioch i Marta Kiersztyn.

Kolejne miejsca zajęli: Artur Udycz, Piotr Wojtkiewicz i Aleksander Kozłowski– wyróżnienia.

Dla uczniów, którzy zajęli I i II m. nagrody ufundowała Rada Rodziców; wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy oraz wzorowe i bardzo dobre oceny cząstkowe z muzyki.

Gratulujemy laureatom, dziękujemy za pomoc finansową Rodzicom i zapraszamy do udziału w trzeciej odsłonie projektu ( za rok ), który będzie dotyczył Wolfganga Amadeusza Mozarta.

 Renata Klimecka i Beata Jabłonowska- Naumuk