NA LUDOWO Z OSKAREM KOLBERGIEM

1Rok 2014 Sejm RP ustanowił rokiem Oskara Kolberga, znanego etnografa, folklorysty i kompozytora.

Z tej okazji, w bibliotece szkolnej, przygotowano wystawę poświęconą  życiu i twórczości człowieka, który stworzył ogromne archiwum szeroko rozumianej kultury ludowej XIX w. Zgromadzono na niej różnorodne wytwory rękodzieła ludowego: rzeźby, haftowane serwety, wycinanki, ręcznie tkane narzuty i makatki, repliki strojów ludowych.

Dzieci, odwiedzając wystawę wraz z nauczycielami, słuchały opowieści o życiu i pracy Oskara Kolberga, oglądały eksponaty i fotografie, czytały fragmenty z dzieła literackiego, w którym autor spisał zwyczaje, tradycje, zabawy i sceny z życia codziennego ludzi w XIX wieku. Spotkania z Oskarem Kolbergiem odbywały się przy dźwiękach muzyki ludowej: oberkach, kujawiakach, krakowiakach. Dla chętnych, były też kolorowanki i łamigłówki związane z tematyką ludową.

Wystawa powstała przy współpracy p. Małgorzaty Szymańskiej i p. Ewy Milczarek, które udostępniły nam szereg eksponatów ( niektóre wyszperane na strychach!) oraz p. Renaty Klimeckiej, dzięki której mogliśmy posłuchać ludowej muzyki.

Bożena Dudka

23