Informacje dla rodziców o sprawdzianie szóstoklasisty

Z tej książeczki można się dowiedzieć:

  • jak będzie struktura sprawdzianu w klasie 6 SP w 2015 r.
  • jakiego rodzaju zadania będą na sprawdzianie i co będzie w ich sprawdzane
  • jakie są podstawowe zasady przeprowadzenia sprawdzianu
  • jakie informacje znajdują się na zaświadczeniu o wynikach sprawdzianu

 kliknij i pobierz

[download id=”147″]