Wybory do Rady Uczniów SzkołyPodstawowej

Ogłaszam Wybory do Rady Uczniów Szkoły Podstawowej w Dziwnowie,  które odbędą się 12 listopada 2014 r. o godzinie 12.25 w bibliotece szkolnej.Obecność obowiązkowa delegatów klas IV- VI, członków Pocztu Sztandarowego oraz osób odpowiedzialnych  za prowadzenie uroczystości szkolnych.

W tym dniu, w głosowaniu tajnym, wybieramy przewodniczącego Rady Uczniów, jego zastępcę  oraz animatorów różnych działań Rady ( np. rozwijania zainteresowań uczniów, organizowania imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, rozrywkowych, organizowania działań w zakresie przedsiębiorczości uczniów, organizowania akcji dla środowiska, organizowania pomocy koleżeńskiej ).

Wybrane osoby będą reprezentantami wszystkich uczniów naszej szkoły:
– będą dbały o przestrzeganie przez wszystkich członków społeczności szkolnej Statutu Szkoły
oraz wszelkich regulaminów
– będą reprezentowały społeczność uczniowską poza szkołą
– będą bronić każdego członka społeczności uczniowskiej w sytuacjach konfliktowych
– będą przedstawicielami społeczności uczniowskiej podczas ustalania i zatwierdzania
przez Dyrektora Szkoły planu działań Rady Uczniów.

                                                                                                                                                                                      Beata Jabłonowska- Naumuk
Opiekun Samorządu Uczniowskiego