Bezpieczna szkoła 2014/2015

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego nasza Szkoła przystąpiła do Programu „Bezpieczna Szkoła”. Jest to Program, w którym  przedstawiamy profilaktykę  realizowaną w obszarze bezpieczeństwa w szkole.  Zgłaszając szkołę do Programu wybraliśmy szkolenie rady pedagogicznej i wywiadówkę dla rodziców z  zakresu profilaktyki zagrożeń związanych z cyberprzemocą. Tematyka profilaktyki związanej z cyberprzemocą była szeroko omawiana wśród uczniów naszej szkoły w czerwcu ubiegłego roku szkolnego, kiedy to uczniowie prezentowali prace plastyczne i prezentacje medialne  na apelu poświęconym profilaktyce.

Zdzisława Herezo