PROJEKT DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI

 „WIELCY  KOMPOZYTORZY”

Odpowiedzialni: Renata Klimecka, Beata Jabłonowska – Naumuk

Czas realizacji: 2013 – 2016

Projekt przebiega w  trzech etapach:

Rok szkolny 2013/2014 „Życie i twórczość Fryderyka Chopina”,

Rok szkolny 2014/2015 „Poznajemy Ludwiga van Beethovena i jego dzieła muz.”

Rok szkolny 2015/2016 „Cudowne dziecko – Wolfgang Amadeusz Mozart”.

 Cele projektu:

–  poznanie sylwetek wybranych  kompozytorów,

–  budzenie zainteresowania muzyką klasyczną,

–  kształcenie umiejętności słuchania i analizowania wybranych dzieł muzycznych,

–  rozwijanie umiejętności poszukiwania wiedzy przy pomocy nowoczesnej

technologii komunikacyjno – informacyjnej,

–  śpiewanie piosenek stworzonych na przestrzeni dziejów przez poznanych

kompozytorów.

Każdy etap projektu kończy się quizem wiedzy o poznanym kompozytorze.