WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Tuż przed zawodami w Dziwnowie  (03.10.2014) nastąpiło podsumowanie roku sportowego i wręczenie pucharów Starosty Kamieńskiego we Współzawodnictwie Sportowym Szkół w roku szkolnym 2013/2014 w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.  Nasza szkoła zajęła bardzo wysokie III miejsce spośród wszystkich szkół powiatu kamieńskiego. Wynik ten jest efektem startów we wszystkich zawodach powiatowych i zajmowaniu w nich bardzo wysokich miejsc. Zdobyty Puchar jest wynikiem wytężonej pracy uczniów jak również nauczycieli naszej szkoły. Miejmy nadzieję, że to nie ostatnie sukcesy osiągane przez naszych małych sportowców. S.G i A.W. 

1a1b