WIELOBÓJ LEKKOATLETYCZNY KLAS IV

We wrześniu przeprowadziliśmy z „ czwartakami” zawody w LA. Konkurencje które wchodziły w skład wieloboju to bieg  na 60 m, rzut piłeczką palantową i skok w dal. W rywalizacji brali udział uczniowie kasy 4A i 4B. Każdy uczeń był bardzo ważnym ogniwem swojego zespołu, gdyż wyniki poszczególnych konkurencji były sumowane, następnie dzielone przez liczbę startujących z danej klasy. W ten oto sposób bezapelacyjnie zwyciężyła klasa 4A. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy  do aktywnego spędzana czasu. S.G. i A.W.