Ogłoszenie

Obecnie znajdujący się na stronie szkoły plan lekcji jest nieaktualny, ponieważ jest na bieżąco aktualizowany. Wkrótce zostanie zamieszczony nowy plan lekcji. Prosimy o korzystanie z planów wywieszonych na tablicach ogłoszeń w szkole.