Poczet sztandarowy w roku szkolnym 2014/2015

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 17 czerwca 2014 r. podjęto decyzję o składzie pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2014/2015; będzie on wyglądał następująco:

– chorąży: Aleksander Nowakowski,

asysta: Oktawia Szymańska i Weronika Staszak

– rezerwa- chorąży: Łukasz Dymerski,

asysta: Amelia Śmigielska i Amelia Franczak.

Uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre oceny zachowania w mijającym roku szkolnym. Jest to więc dla Nich nagroda oraz zaszczyt reprezentowania Szkoły Podstawowej w Dziwnowie w tak szczególny sposób.

Życzę Wam wielu wzruszeń i proszę, abyście dbali o dobre imię szkoły.

Beata Jabłonowska- Naumuk
opiekun SU ( w zastępstwie )