Inscenizacji o św. Ottonie

Nasi uczniowie z kl VI a w składzie Konrad Seniowski ( biskup Otton z Bambergu) Huber Bielecki i Łukasz Dzięcioł ( dziennikarze), Natalia Kościołowska i Hania Badziąg ( lektorki), Kuba Sobotkiewicz  ( kapelan biskupa) oraz Nikola Mały, jako odpowiadająca na pytania, wzięli udział w inscenizacji o patronie naszej Diecezji Szczecińsko- Kamieńskiej. Swój debiut mieli w zeszłym roku podczas szkolnych rekolekcji wielkopostnych, gdzie prawie  każda klasa przedstawiała krótką historię z życia wybranego świętego. Z racji, że święty  biskup z Bambergu – Otton jest patronem naszej diecezji,  inscenizacja została powtórzona w kościele parafialnym w Dziwnowie. W tym czasie w kościele gościliśmy wizytatora diecezjalnego do spraw katechizacji  ks. dr Pawła Płaczka, który poprosił o nagranie w/w inscenizacji na potrzeby edukacyjne naszej diecezji. Stąd próba w piątek 11 kwietnia bieżącego roku a dzień później – nagranie. Nasi młodzi aktorzy przekonali się, że nie tak łatwo pozbyć się tremy przed kamerą  i niedługa historia o św. biskupie Ottonie przeciągnęła się od godzin rannych do południowych.

Dziękuję Państwu Seniowskim za pastorał, księdzu Karolowi za możliwość nagrywania w kościele i nową baterię, dziękuję wspaniałym autorkom Longinie Cywińskiej i Marii Freli za książkę pt. ,,O Józiu, który wędrował szlakiem misji Świętego Ottona” na podstawie której opracowałam scenariusz o św. Ottonie. Po lekturę książki zapraszam do naszej szkolnej biblioteki.

Przesłała A. Dzięcioł

o1o2o3o4o5o6