Podziękowanie

 Serdeczne podziękowania dla Pani Iwony Malinowskiej, która  sponsoruje  wodę do picia dla dzieci z całej szkoły.

Uczniowie

woda