Sprawdzian szóstoklasistów

We wtorek, 1 kwietnia, 24 naszych uczniów przystąpiło do ogólnopolskiego sprawdzianu na zakończenie klasy szóstej . Przez 60 minut ( niektórzy mieli wydłużony czas o 50%) rozwiązywali zadaniami sprawdzające ich wiedzę ogólną. Nad prawidłowym przebiegiem testu czuwały komisje egzaminacyjne. Wśród uczniów opinie o sprawdzianie są różne. Niektórzy mówili, że był łatwy, inni, że „beznadziejnie trudny”. Za kilka tygodni okaże się jak było naprawdę.

B. Dudka

spr1spr2spr3spr4spr5spr