Bezpieczne ferie

Kolejny raz tuż przed feriami odbył się apel poświęcony bezpieczeństwu dzieci podczas wypoczynku zimowego.

Na lekcjach wychowawczych uczniowie przygotowali propozycje zasad zachowania się. Wybrano  najważniejsze i w ten sposób powstał „KODEKS BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA PODCZAS FERII”.

ferie_aug_str

Każde dziecko otrzymało te zasady, jak również zawieszkę odblaskową. W spotkaniu wzięła udział starszy sierżant Anna Kempa, która również pełni funkcje dzielnicowej Dziwnowa i Sebastian Pyć ze Straży Miejskiej.  Apelowali o rozwagę podczas harców na śniegu i przestrzegali przed zabawami w miejscach niedozwolonych, gdzie może dojść do wypadków.

Pielęgniarka Anna Gawłowicz zademonstrowała sposoby unieruchomienia złamanych kończyn i właściwego zachowania się wobec osób poszkodowanych.

Pani Anna Pelasik wraz ze swoim kołem teatralnym „Fantazja” zaprezentowała krótkie przedstawienie „Jak bezpiecznie spędzić przerwę zimową”.

Życzę wszystkim sportowych, fantastycznych i przede wszystkim bezpiecznych ferii. Pamiętajmy :

FAJNE FERIE = BEZPIECZNE FERIE                                                                                                    August Wolniakowski

f6 f1f2f3f4f5