Nasza szkoła uczestniczy w wielu projektach, programach ogólnopolskich, wojewódzkich i szkolnych. Oto najważniejsze z nich:

Programy profilaktyczne  2013/14

nazwa programu

tematyka

Gryfuś

gryfus

Program uczy bezpiecznej drogi do szkoły, bezpiecznych zachowań.
Stop przemocy i agresji

szkoła bez przemocy

Kształtowanie w dzieciach postaw empatii, reagowania na akty przemocy, korzystania z pomocy dorosłych, uczenie dzieci zasad pozytywnego kontaktu i budowania relacji koleżeńskich.

Klub  Bezpiecznego Puchatka

klub Puchatka 

 

Program dotyczący bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły,  Edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole.Wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.  

Mleko w szkole

 mleko

Program zdrowotny dla klas I-VI. 

Owoce w szkole

owoce

Program zdrowotny dla klas I-III. 

Szkoła w Ruchu- „Ćwiczyć każdy może”

 rok

Promocja zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia poprzez działania profilaktyczne ograniczające nadwagę i otyłość uczniów.

Trzymaj formę

 

 trzymaj formę

 

Edukacja w zakresie  kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez  promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. 

 

nadwaga

 

Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym, poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.   

Tydzień dla zdrowia i urody 

 W zdrowym ciele zdrowy duch

 

Propagowanie zdrowego i higienicznego trybu życia  dla klas IV-VI. Propagowanie zdrowego stylu życia– ruch żywienie, program dla klasy II. 

 

 

Śniadanie daje moc

 sniadanie

Propagowanie zdrowego stylu życia-  program dla klas I-III
 

 trzezwy umysl

Akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze). Jednym z najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych.

Bezpieczne wakacje

 bezpieczne wakacje

Projekt promujący bezpieczne zachowania, zdobycie  kart rowerowych.

 

 rodzina  Program promujący pozytywny wizerunek rodziny jako najskuteczniejszy sposób ochrony młodzieży i dzieci przed uzależnieniami.