W szkolnej bibliotece

Koniec I półrocza to czas na szkolne podsumowania: oceny z przedmiotów, zachowania, zebrania z rodzicami, rozmowy o sukcesach i porażkach.

Biblioteka szkolna, jako nierozłączny element związany ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i rozwojem zainteresowań uczniów, podsumowuje w tym okresie czytelnictwo naszych  uczniów. Wielu z nich odwiedza bibliotekę, aby spędzić przerwę czy wolny czas po zajęciach lekcyjnych, wśród książek i czasopism, czytając,  zaglądając do Internetu, oglądając filmy czy odrabiając zadania domowe.

W I półroczu roku szkolnego 2013/2014 wypożyczyli ok. 1000 książek, a odwiedzin w czytelni zanotowaliśmy ok. 3000.

Tytuł najlepszego czytelnika w minionym półroczu przypadł:

w grupie klas I-III – Piotrowi Kopeć z kl. III b ( 36 książek)

w grupie klas IV-VI – Aleksandrze Dzioch z kl. IV b ( 27 książek).

Sumę wypożyczeń w poszczególnych klasach przedstawia poniższy wykres:

wykres

 

NAJLEPSI CZYTELNICY W I PÓŁROCZU:

KL. I – AMELIA KRAWCZYK, WIKTORIA PARUZEL

KL. II- KAROLINA POZORSKA

KL. III- KOPEĆ PIOTR

KL. IV- ALEKSANDRA DZIOCH

KL. V – ALEKSANDER NOWAKOWSKI

KL. VI- PATRYK MICHALSKI

Oprócz wypożyczania książek, biblioteka szkolna zorganizowała  dla uczniów różnorodne zajęcia czytelnicze, mające za zadanie zachęcić dzieci do sięgania po ciekawe pozycje z zakresu literatury:

  • spotkania z literaturą (Przysłowia prawdę powiedzą, Wierszolandia, Spotkanie z kolędą i świąteczną poezją),
  • konkursy (plastyczny i czytelniczy związane z twórczością Juliana Tuwima),
  • zajęcia z zakresu wiedzy o bibliotece (lekcje o katalogach, źródłach wiedzy, historii bibliotek, pisma i książki, o czasopismach itp.)
  • wystawy (Polscy Nobliści, Ekslibrisy, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Niepodległości, Nowości czytelnicze, itd.),
  • kiermasze, wystawki nowości książkowych,
  • projekcje bajek i filmów, będących ekranizacją znanych i lubianych utworów literackich.

 Wszystkie podejmowane przez naszą bibliotekę działania sprzyjają kształtowaniu wzorca kultury czytelniczej ucznia, wyposażają go w określony zespół kompetencji czytelniczych, uczą, jak spędzać wolny czas, rozwijają też zainteresowania i umiejętności.

Bożena Dudka

b4 b1b2b3b5b6b7b8b9b10