Prezenty dla Domu Dziecka w Wisełce

Pomoc dla dzieci z Domu Dziecka w Wisełce

Podobnie jak w latach ubiegłych Samorząd Uczniowski naszej Szkoły zorganizował zbiórkę pieniędzy na zakup prezentów dla wychowanków Domu Dziecka w Wisełce. Zebraliśmy 220 zł, dzięki czemu mogliśmy kupić słodycze oraz produkty niezbędne do utrzymania higieny osobistej. Podarki zostały przekazane na ręce Pani Dyrektor Domu Dziecka. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję.

Opiekun Rady Uczniów – Anna Wesołowska

a1