Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia

misie002Corocznie, 25 listopada, obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia.

 Uczniowie naszej szkoły także uczcili urodziny tej miłej, pluszowej zabawki. W korytarzach można było spotkać wiele dzieci tulących swoich ulubieńców. Misie były różnorodne: małe, duże, brązowe, białe, kolorowe – każdy chciał pochwalić się ukochanym „pluszakiem”.

Uczniowie klas I-III uczestniczyli w spotkaniu czytelniczym, w czasie którego śpiewali piosenki, słuchali wierszy i opowiadań o misiach, poznali też historię pluszowej maskotki, która w tym roku obchodzi swoje 111 urodziny. W  bibliotece  szkolnej dzieci oglądały wystawkę „misiowych” książeczek, a w czasie zajęć plastycznych  przygotowały portrety misiów, które można oglądać w korytarzu głównym.

Wśród uczniów klas IV-VI zorganizowano mini konkurs na największą ilość przyniesionych maskotek. Słodkie nagrody, ciasteczka i cukierki w kształcie misiów, rozdzielono między klasy:  IVb, Va i VI . Nagrody zakupiono z funduszy Rady Rodziców i składek klasowych.

Światowy Dzień Pluszowego Misia jest okazją do świetnej zabawy, rozwijania zainteresowań czytelniczych oraz integracji całej społeczności szkolnej.

Małgorzata Szymańska

mis2mis3mis4mis1