KLUB POŻERACZY LITER

 

ew2Klasy IIa i  IIb przystąpiły w roku szkolnym 2013/2014 do Świerszczykowego Klubu Pożeraczy Liter.  Jest to ogólnopolski projekt pod patronatem wyd. Nowa Era promujący czytelnictwo.

Dzieci czytają systematycznie „Świerszczyk” oraz inne pozycje literatury dziecięcej.

Uczniowie przynieśli do szkoły swoje ulubione książeczki i wymieniają się nimi z kolegami z klasy.

W tym celu zostały założone specjalne karty wypożyczeń.

W sprawdzaniu systematyczności czytania pomagają wychowawcom rodzice lub inni członkowie rodziny, którzy potwierdzają podpisem w specjalnej legitymacji Klubu Pożeracza Liter przeczytanie przez dziecko wybranej książki. Dodatkowo nauczyciel nagradza dziecko pieczątką, a końcowej fazie odznaką żółtą, pomarańczową lub czerwoną w zależności od ilości przeczytanych woluminów.

Mamy nadzieję, że akcja przyczyni się do rozbudzenia w dzieciach nawyku sięgania po lekturę oraz wzbogaci ich warsztat techniki czytania.

 

ew2ew3                                                                                                                                             Małgorzata Szymańska

Ewa Milczarek