Zespół Aspergera, ADHD, zaburzenia integracji sensorycznej

 

K6W sobotę, 23 października 2013 r., odbyło się w naszej szkole spotkanie z p. Katarzyną Ciesielską– pedagogiem specjalnym, terapeutką SI ( integracji sensorycznej ) ze Szczecina. Miało ono na celu pogłębienie naszej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności postępowania w zakresie dydaktyki oraz opieki nad uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, nadpobudliwością ruchową z deficytem uwagi, a także z innymi nieprawidłowościami z zakresu integracji sensorycznej.

W szkoleniu wzięli udział nauczyciele wszystkich placówek oświatowo- wychowawczych z Dziwnowa. Prowadząca przekazała nam wiele cennych informacji i wskazówek do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wiadomości te poparte były filmami, prezentacjami, specjalistycznymi publikacjami oraz osobistymi doświadczeniami pani Katarzyny Ciesielskiej, która na co dzień pracuje z takimi właśnie dziećmi. Wzięliśmy także udział w kilku eksperymentach, które ukazały nam świat osób dotkniętych zaburzeniami SI i w pewnym stopniu pozwoliły zrozumieć to, jak wielkim wysiłkiem jest dla nich sprostać wymaganiom współczesnego świata ( natłok informacji płynących z różnych źródeł oraz konieczność ich odebrania, właściwego przetworzenia i celowego działania ).

Mamy nadzieję, że spotkania z takimi specjalistami przyczynią się do jeszcze lepszego wykonywania naszego zawodu i poszerzenia zakresu pomocy naszym uczniom.

Beata Jabłonowska-Naumuk- pedagog specjalny, tyflopedagogK5K3

K1K2