„Korowód rowerowy”

JP2 30.04.2013r. odbył się „Korowód rowerowy” z okazji II rocznicy beatyfikacji Wielkiego Polaka Jana Pawła II. Uczestnikami przejazdu byli uczniowie Szkoły Podstawowej  w Dziwnowie. Korowód prowadził ks. proboszcz Karol Wilczyński. Przejazd odbył się ulicami: Reymonta, Mickiewicza, Kościelną, Parkową i Sienkiewicza. Zakończył się przy kompleksie sportowym im. JP II. Pod tablicą papieską ksiądz proboszcz wraz z dziećmi zapalił znicze, odmówił modlitwę i zaśpiewano pieśń, w intencji rychłej kanonizacji JP II.

„Korowód rowerowy” odbył się w ramach projektu „W hołdzie Wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi  II”.

Organizatorzy: Teresa Winiarska, August Wolniakowski.

Za bezpieczeństwo i sprawne przeprowadzenie korowodu była odpowiedzialna Policja, oraz Straż Miejska, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

JP1

JP3

JP5

JP4