,,W hołdzie Wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II ‘’

k2K9K10

W ramach projektu ,,W hołdzie Wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II ‘’ 24.04.2013 roku odbyła się druga edycja konkursu piosenki religijnej ,,Ojcu świętemu śpiewajmy”. W konkursie wzięły udział klasy III-VI.

Kl. IIIa – zaśpiewała piosenkę – ,,Dotknął mnie dziś Pan’’, kl. IIIb- ,,Święty uśmiechnięty”, kl. IVa- ,,Czarna Madonna”, kl. IVb- ,,Zaufaj Panu”, kl. Va – ,,Papież słowiański”, kl. VIa-,,Zabierzesz mnie”, kl. VIb- ,,Barka”.

Jury w składzie :

p. dyrektor Barbara Brzozowska,

ks. Karol Wilczyński,K13

o. Paulin Dariusz- przewodniczący jury,

p. Beata Jabłonowska-Naumuk 

p. Zdzisława Herezo-Kaznowska

wyłoniło trzech zwycięzców. Wszystkie dzieci śpiewały pięknie i jak powiedział o. Dariusz, wszystkim należą się gratulacje i uznanie, a zwłaszcza tym najmłodszym z klas III. W każdym konkursie, trzeba wybrać tych najlepszych.

Decyzją jury I miejsce zajęła klasa VIa, II miejsce klasa IVa, III miejsce klasa Va.

K11K5ivbvib K7

kNagrody ufundowali : ks. Karol Wilczyński, p. Beata Jabłonowska-Naumuk, oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Dziwnowa. Dyplomy – p. dyr. Barbara Brzozowska. Wszystkim za wszystko dziękujemy, a zwłaszcza wam kochani uczniowie, za wasz trud i zaangażowanie, za wasze piękne anielskie głosy, za podwójną modlitwę do nieba. Dziękujemy jury, nauczycielom, którzy wspomagali swoich uczniów, w przygotowaniach do konkursu, jak również p. Markowi Ziębie za pomoc w obsłudze sprzętu nagłośnieniowego.

Zwycięzcom gratulujemy.

Teresa Winiarska i August Wolniakowski.