DZIEŃ POLSKIEJ FLAGI

Polskie, biało-czerwone, barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków. Wywodzą się one w prostej linii ze znaków bojowych naszych wojsk. Tym się różnią od znaków innych państw, że mają pochodzenie heraldyczne, ściśle związane z naszą historią.

Pochodzą bowiem od  herbu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, który przez prawie 500 lat symbolizował Polskę.

Kiedy w wyniku Unii w Krewie w dniu 14 sierpnia 1385 roku pomiędzy Polską a Litwą powstało nowe państwo, trzeba było ten fakt zaznaczyć w nowym herbie. Samotny dotąd Orzeł Biały  na czerwonym tle, będący Herbem Królestwa Polskiego, otrzymuje sąsiedztwo Herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego -Pogoni.

Odtąd herbem Polski jest czerwona czterodzielna tarcza herbowa na której przemiennie znajduje się biały Orzeł i Litewska Pogoń, to jest biały jeździec na białym koniu z podniesionym mieczem. Właśnie od tego herbu, uproszczonego przez Lelewela na dwudzielny z Białym Orłem i Pogonią, wzięły początek nasze barwy narodowe.

herb herb3herb2

 

  1386 -1548        1548 – 1795     Okres Powstania Listopadowego 1831-1832

W dniu 7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego, w toku trwającej wojny z Rosją, przyjął następującą ustawę :

Izba senatorska i poselska po wysłuchaniu wniosków komisji sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą mają łączyć się Polacy , postanowiła i stanowią:

                                                              Art.1

Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego to jest kolor biały z czerwonym

                                                              Art.2

Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko Polskie te oznaki nosić mają w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszone były.

Uchwalone przez Sejm Królestwa Polskiego kolory biały i czerwony  szybko się przyjęły i po upadku powstania listopadowego przejęte od wojska przez cywilów stały się prawdziwie narodowe. Symbolizowały państwo , którego czasowo nie było i naród, który pod tymi barwami wybijał się na niepodległość

Zapamiętaj i bądź dumny z naszej flagi

Nasze polskie barwy narodowe symbolizują największe dzieło naszych przodków- unię polsko-   

-litewską, która z małego Królestwa Polskiego o pow. ok. 100 000 km2 utworzyła wraz z Litwą państwo, obejmujące obszar ok. miliona km2. Było to państwo wielu narodów, wielu kultur, wielu religii.

Utworzone ponad 600 lat temu kierowało się podobnymi zasadami jak współczesna nam Unia Europejska.

Tego państwa już nie ma. Wytworzyło ono jednak na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego tę część narodu polskiego, która za  przynależność do tej wspólnoty na przestrzeni wieków złożyła olbrzymią daninę krwi. To z niej wywodzą się Kościuszko, Kalinowski, Traugutt, Piłsudski i setki tysięcy innych.

Zapamiętaj dlaczego 2 maja jest Dniem Flagi

Uchwalony przez Sejm w 2004 roku Dzień Flagi ma mieć przede wszystkim wymiar edukacyjny. Ma przypomnieć Polakom, skąd pochodzą nasze barwy narodowe i jaką mają symbolikę. Tej wiedzy nie ma  prawie 99%  Polaków .

Dzień 2 maja nie jest dniem przypadkowym, swoistą „zapchajdziurą” pomiędzy 1 a 3 maja. Jest to  hołd złożony Polskiej Fladze, która przez kilka dziesięcioleci,  właśnie w tym dniu, była najbardziej ściganą flagą świata. Ścigana, aby nie zawisła 3 maja.

2 maja to Dzień Polonii i Polaków za Granicą, których  na obczyźnie żyje ok. 20 milionów. Polskie flagi są najbardziej widocznym symbolem,  który ich łączy. Wielki czas  przywrócić tym barwom treść historyczną taką, jaką nadali im nasi przodkowie ponad 180 lat temu.

Jest to tym bardziej ważne, gdyż w tym roku obchodzimy 600 rocznicę  Unii Horodelskiej. Hasło naszej akcji ”Bądź dumny –wywieś flagę” kładzie szczególny nacisk na wymiar edukacyjny . Duma nie poparta wiedzą trąci megalomanią, wsparta wiedzą – wzmacnia naszą tożsamość narodową , naszą dumę.

Mam tę wiedzę więc, wywieszam  biało-czerwoną polską flagę.

Gmina Dziwnów wzywa gminy całej Polski do rywalizacji w ilości wywieszonych flag.

Gmina Dziwnów

Sołectwo Dziwna

Szkoła Podstawowa W Dziwnowie

Gimnazjum Publiczne w Dziwnowie

Stowarzyszenie Rodu Rodziewiczów

Dziesięć zasad stosowania flagi

1.Wywieszajmy flagi, aby uczcić ważne uroczystości, rocznice i święta państwowe a także, gdy chcemy uczcić ważne wydarzenia naszego życia prywatnego. Tak się robi w wielu krajach.

2.Flaga z herbem nie powinna być używana przez obywateli, gdyż jest zastrzeżona dla placówek

dyplomatycznych, lotnisk, kapitanatów portów.

3. Wywieszana flaga powinna być czysta, wyprasowana.

4.Flaga powinna być tak umocowana, aby nie dotykała ziemi, podłogi  i nie była zanurzona w wodzie.

5.Na fladze nie należy umieszczać jakichkolwiek napisów, rysunków, znaków czy liter.

6.Nie wywiesza się flagi, jeżeli jest brudna, spłowiała, podarta lub pomazana.

7.Flagi opuszczamy do połowy masztu lub przystrajamy czarną wstążką tylko w określonych sytua –

cjach /żałoba/.

8.Jeżeli flaga jest w stanie nie nadającym się już do użytku, powinna być zniszczona w sposób godny –

spalona lub  pocięta tak, aby rozdzielić dwa kolory.

9.Flaga nie powinna być zawieszana na płocie lub rozwalających się budach.

10.Flaga zawieszona przy wejściu do budynku winna znajdować się po prawej stronie patrząc od

strony osoby wychodzącej.

                                                          Opracował: Leszek Rodziewicz