Test szóstoklasisty

tesDnia 04 kwietnia 2013 roku  uczniowie klas szóstych zdawali swój pierwszy wielki sprawdzian w ich życiu. Test szóstoklasisty kończy edukację w szkole podstawowej. Sprawdzianu tego nie można nie zdać, a wynik ma znaczenie informacyjne. Na sprawdzianie szóstoklasisty badane i oceniane są osiągnięcia ucznia w zakresie: czytania, pisania, korzystania z informacji, rozumowania i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Milkar

test1test2