Recepta na zdrowe życie

 

Realizując projekt edukacyjny „Żyję zdrowo”, uczniowie klas szóstych, pod opieką Sabiny Greli,  w ramach obowiązkowych prac pisemnych z wychowania fizycznego, wykonali plakaty na temat zdrowego trybu życia.

Prace wyeksponowali na szkolnym korytarzu, do wglądu dla pozostałych uczniów. Z treści plakatów wynika, że dobrze znają te zasady. W dalszym etapie realizacji projektu okaże się, czy wszystkie dzieci stosują się do nich.

Te działania naszej szkoły wynikają, drodzy Rodzice, z troski o zdrowie Waszych dzieci.

Sabina Grela